Hotline: 0916 955 988 |  Email: Tuanlinhpc44@gmail.com

{关键字}

{关键字}


Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại 10 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF + Đế inox + 01 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF -  VNPT
{关键字}
..................................................................................................
Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại 20 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HD2 + Đế inox + 02 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại 30 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HC2 + Đế inox + 03 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại 40 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HC2 + Đế inox + 04 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại 50 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HC2 + Đế inox + 035Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại 60 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HC + Đế inox + 06 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại 70 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HC + Đế inox + 07 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại 80 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HC + Đế inox + 08 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại 90 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HC + Đế inox + 09 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Hộp cáp, hộp đấu dây điện thoại 100 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HC + Đế inox + 10 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Tủ cáp, hộp đấu dây điện thoại 150 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HNA-HPDR + Đế inox + 15 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
.....................................................................................................
Tủ cáp, hộp đấu dây điện thoại 200 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HNA-HPDR + Đế inox + 20 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Tủ cáp, hộp đấu dây điện thoại 300 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HNA-HPDR + Đế inox + 30 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
....................................................................................................
Tủ cáp, hộp đấu dây điện thoại 600 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HNA-HPDR + Đế inox + 60 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}
.....................................................................................................
Tủ cáp, hộp đấu dây điện thoại 1200 đôi MDF POSTEF
Bao gồm: Vỏ hộp POSTEF HNA-HPDR + Đế inox + 50 Phiến đấu dây Krone 10 đôi.
Hãng sản xuất: POSTEF - Tập đoàn VNPT
{关键字}


30 Tháng Chín 2022   {关键字} Đăng Ký  {关键字} Đăng Nhập 
{关键字}
Copyright by WWW.TUANLINH.NET.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
game bài online đổi tiền thật-game bài online hay